دیافراگم

مدل:  MD 10  جهت مصارف اسیدی و مشابه

فشار کاری:  10 بار

جنس بدنه: PVC - PP - PVDF

جنس دیافراگم: PTFE - EPDM

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

دیافراگم رزوه ای

صفحه اصلی

در باره ما

تامین کنندگان کالا

فهرست محصولات

گواهینامه ها

دانلود

تماس با ما

مدل:  MD 21  جهت استفاده با نمایشگرهای فشار

فشار کاری:  10 میلی بار الی 1000 بار

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

مدل:  MD 22  جهت مصارف با نمایشگرهای فشار

فشار کاری:  10 میلی بار 250 بار

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

مدل:  MD 30  جهت مصارف با نمایشگرهای فشار

فشار کاری:  10 میلی بار الی 250 بار

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: FPM

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

مدل:  MD 80  طبق استانداردهای ASME  و EN 1092

کلاس : 150 - 300 پوند

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: استنلس استیل  ”کپیلاری استنلس استیل 2.5 الی 15 متر“

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

دیافراگم صنایع بهداشتی

مدل:  MD 50 - 51

کلاس : 150 - 300 پوند

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

مدل:  MD 40 

کلاس : 150 - 300 پوند

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

مدل:  MD 81  طبق استانداردهای ASME  و EN 1092

کلاس : 150  پوند

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

دیافراگم فلنجی

مدل:  MD 70 

کلاس : 150 - 300 پوند

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

دیافراگم لوله ای

مدل:  RD 50 - RD 51– RD 60 

کلاس : 150 - 300 پوند

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

مدل:  RD 80

کلاس : 150 - 300 پوند

جنس بدنه: استنلس استیل

جنس دیافراگم: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

 

 

Copyright © Automation Engineering Co. Ltd 2012. All rights reserved.