سطح سنج

سطح سنج مکانیکی

Copyright © Automation Engineering Co. Ltd 2012. All rights reserved.

صفحه اصلی

در باره ما

تامین کنندگان کالا

فهرست محصولات

گواهینامه ها

دانلود

تماس با ما

مدل:  Unimes

سایز اتصال: G2 / G 1 1/2

میزان ارتفاع : از 90 الی 200 سانتی متر قابل تنظیم

جنس بدنه: پلاستیک - مکانیزم سنجش : برنج

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:Unimes E به همراه نمایشگر دیجیتال

سایز اتصال: G2 / G 1 1/2

میزان ارتفاع : از 90 الی 200 سانتی متر قابل تنظیم

جنس بدنه: پلاستیک - مکانیزم سنجش : برنج

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:ُ Pneumatic Uni Series

میزان سنجش: تا 100% میزان ظرفیت تانک

میزان ارتفاع : از 90 الی 400 سانتی متر قابل تنظیم

جنس بدنه: پلاستیک

سازنده: آفریسو -  آلمان

سطح سنج الکترونیکی / سوئیچ

مدل:  DIT 01 جهت اندازه گیری مخازن نفت و بنزین

عملکرد: بصورت continues  تا ارتفاع 3 متر

فشار کاری: 0 الی 300 میلی بار

جنس بدنه سنسور: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  DIT 02 جهت اندازه گیری مخازن  آب

عملکرد: بصورت continues  از ارتفاع 1 الی 4 متر

فشار کاری: 0 الی 400 میلی بار

جنس بدنه سنسور: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Submersible pressure transmitter DMU 08

عملکرد: بصورت continues 

سیگنال خروجی: 4...20 میلی آمپر

جنس بدنه: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Compact capacitance CapFox EFT 7

عملکرد: بصورت continues  تا ارتفاع 3 متر

سیگنال خروجی: 4...20 میلی آمپر

جنس بدنه:  پلاستیک ABS

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Capacitance level indicators S 74X

عملکرد: بصورت Switch change over

ولتاژ تغذیه: 230 V AC

محافظت: IP 20

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Ultrasonic level indicator SonarFox UST 02

عملکرد: بصورت continues  تا ارتفاع 6 متر

سیگنال خروجی: 4...20 میلی آمپر

محافظت: IP 67 / 68

سازنده: آفریسو -  آلمان

سطح سنج خازنی ”Capacitance

مدل:  Compact capacitance CapFox ENT 7

عملکرد: بصورت discontinues  ارتفاع سنجش بسته به نوع کالا

سایز اتصال: G 1 1/2 B

جنس بدنه:  پلاستیک ABS 

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل: Capacitance overfill alarm ENT 20

عملکرد: بصورت discontinues  ارتفاع سنجش بسته به نوع کالا

سایز اتصال: G 1 1/2 B

جنس بدنه:  پلاستیک ABS 

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Vibration level switch VibroFox GVG

غلظت محلول: 10.000 mm2/s

فشار کاری: 1- بار الی 64 بار

جنس بدنه و شاخک: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Rotary paddle switch MLS 10

عملکرد: بصورت Switch change over

ولتاژ تغذیه: 230 V AC

سرعت چرخش پدال: 5 rpm

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Magnetostrictive Level indicator MagFox MMG 01

عملکرد: بصورت continuous  از ارتفاع 20 سانت الی 4 متر

سیگنال خروجی: 4 ... 20 میلی آمپر

فشار کاری: 0 بار الی 16 بار

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Micropulse level indicator PulsFox PMG 01

عملکرد: بصورت continuous  در تانک ، سیلو و ...

سیگنال خروجی: 4 ... 20 میلی آمپر

جنس بدنه: آلومینیوم - جنس دنباله استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Minimum-Maximum level switch

عملکرد: بصورت switch   مقدار کم - زیاد تا ارتفاع 50 متر

محلول: آب - روغن - ترکیب آب و روغن و ...

ولتاژ تغذیه: 230 V AC

سازنده: آفریسو -  آلمان

سطح سنج شیشیه ای

مدل:  Potentiometric level indicator CoFox CMG 01

عملکرد: بصورت continuous  از ارتفاع 20 سانتی متر الی 6 متر

سیگنال خروجی: 4 ... 20 میلی آمپر

فشار کاری: 25 الی 150 بار (بسته به دمای محلول)

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  Conductivity level switch CoFox ELT 8 / ELT 680

عملکرد: بصورت switch  برای انواع محلول بسته به مدل دستگاه

ولتاژ تغذیه: 230 V AC

محافظت: IP 40

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:  BNA

فشار: 16 بار

سایز اتصال: DN10,DN25,DN32,DN100

مرکز تا مرکز: از 150 الی 2000 میلیمتر

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل:  LGG

فشار: 6 الی 250 بار

نوع اتصال: فلنج استاندارد DIN / ANSI

اندازه شیشه: 34 x 17 میلیمتر

سازنده: ویکا -  آلمان