نمایشگرهای فشار

در حال حاظر تعدادی بصورت عمده قابل مذاکره و فروش یکجا می باشد

مدل: RF 63 ST D301  اتصال عمودی  / افقی بدون محلول  مخصوص استیلین و اکسیژن

سایز صفحه: 50، 63 میلیمتر

فشار کاری: 0 بار الی 400 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استیل طلایی و یا مشکی

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: 111.12  اتصال افقی بدون محلول

سایز صفحه: 40، 50، 63، 80، 100 میلی متر

فشار کاری: 0.6 بار الی 400 بار + فشار خلا

جنس بدنه: پلاستیک و یا استیل مشکی

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

در حال حاظر تعدادی بصورت عمده قابل مذاکره و فروش یکجا می باشد

مدل: 111.16  اتصال افقی تابلویی بدون محلول

سایز صفحه: 40، 50، 63 میلی متر

فشار کاری: 0.6 بار الی 400 بار  + فشار خلا

جنس بدنه: پلاستیک و یا استیل مشکی

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

در حال حاظر تعدادی بصورت عمده قابل مذاکره و فروش یکجا می باشد

مدل: 113.13  اتصال عمودی / افقی  روغنی

سایز صفحه: 50، 63، 100 میلیمتر

فشار کاری: 0 بار الی 400 بار

جنس بدنه: پلاستیک مشکی

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

در حال حاظر تعدادی بصورت عمده قابل مذاکره و فروش یکجا می باشد

مدل: 212.20 اتصال عمودی / افقی بدون محلول

سایز صفحه: 100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی 1000 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال برنجی

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

نمایشگر های فشار  جهت مصارف صنعتی

 

مدل:  213.40 اتصال عمودی / افقی روغنی

سایز صفحه:  63 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  600 بار + فشار خلا

جنس بدنه: چدن رنگ مشکی به همراه رینگ استیل

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

در حال حاظر تعدادی بصورت عمده قابل مذاکره و فروش یکجا می باشد

مدل:  213.53 اتصال عمودی / افقی روغنی

سایز صفحه:  63 ، 100 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  1000 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال برنجی

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

مدل:  232.30  اتصال عمودی / افقی سولید فرانت (ضد انفجار)

سایز صفحه:  63 ، 100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  1000 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال استنلس استیل

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

مدل: 232.50 اتصال عمودی / افقی  - روغنی

سایز صفحه:  63 ، 100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  1600 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال استنلس استیل

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

مدل:   RF 250 I D401اتصال عمودی  بدون محلول

سایز صفحه: 250 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی 1000 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استنلس استیل  اتصال برنجی

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: 234.11 اتصل افقی مرکز تابلویی

سایز صفحه:  72 x 144 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  1000 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استیل مشکی اتصال برنجی

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

در حال حاظر تعدادی بصورت عمده قابل مذاکره و فروش یکجا می باشد

مدل: RF 130 PG D102 اتصال عمودی / افقی سولید فرانت (ضد انفجار)

سایز صفحه:  130 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  1000 بار + فشار خلا

جنس بدنه: پلاستیک مشکی از نوع PP-GF20 اتصال استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

نمایشگر های فشار  جهت تست و کالیبراسیون

 

مدل : 111.31  اتصال عمودی (ضد انفجار) مخصوص استیلین و اکسیژن

سایز صفحه: 50 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 بار الی 400 بار

جنس بدنه: پلاستیک با دریچه اطمینان

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

در حال حاظر تعدادی  315  بار بصورت عمده قابل فروش می باشد

مدل: 312.20 اتصال عمودی / افقی دقت کلاس 0.6

سایز صفحه:  160 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  600 بار

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال برنجی

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

در حال حاظر تعدادی بصورت عمده قابل مذاکره و فروش یکجا می باشد

مدل:RF FD401 اتصال عمودی / افقی دقت کلاس 0.6  و یا 0.25  صفحه آینه ای

سایز صفحه:  160  و 250 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  600 بار

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال برنجی

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: RF Ch D4 اتصال عمودی / افقی  - روغنی

سایز صفحه:  63 ، 100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  1600 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: RF I D4 اتصال عمودی / افقی بدون محلول

سایز صفحه: 100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی 1000 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال برنجی

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

مدل: RF D9 اتصال عمودی / افقی روغنی

سایز صفحه:  63 ، 100 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  1000 بار + فشار خلا

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال برنجی

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل:RF 250 F D401 اتصال عمودی  دقت  کلاس 0.25

سایز صفحه:  250 میلیمتر

فشار کاری: 0.6 الی  400 بار

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال برنجی

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

نمایشگر های فشار  دیافراگمی

 

مدل: PF Ch D402 دیافراگم از نوع FPM (Viton)

سایز صفحه:  100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 10 میلی بار الی 25 بار

جنس بدنه: استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: 422.12 دیافراگم از نوع NBR

سایز صفحه:  100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 16 میلی بار الی 40 بار

جنس بدنه: کربن استیل

سازنده: ویکا - آلمان

 

مدل: 432.56 دیافراگم از نوع FPM (Viton) جهت استفاده در فشارهای استاتیک بسار بالا

سایز صفحه:  100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 16 میلی بار الی 40 بار

جنس بدنه: استنلس استیل

سازنده: ویکا - آلمان

 

مدل: PF CP D402 دیافراگم استنلس استیل

سایز صفحه:  100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 40 میلی بار الی 25 بار

جنس بدنه: استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

مدل: PF E D402 دیافراگم از نوع Duratherm

سایز صفحه:  100 ، 160 میلیمتر

فشار کاری: 40 میلی بار الی 400 بار

جنس بدنه و دیافراگم: استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: KD21 دیافراگم پیستونی برای مصارف در معادن و با خورندگی بسیار بالا

سایز صفحه:  63، 100، 160 میلیمتر

فشار کاری: 1 بار الی 1000 بار

جنس بدنه: استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

نمایشگر های کپسول

 

مدل:   KP D2اتصال عمودی / افقی بدون محلول

سایز صفحه:  63، 100 میلیمتر

فشار کاری: 10 میلی بار الی 1000 میلی بار

جنس بدنه: استیل مشکی اتصال برنجی

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل:   KP I D4اتصال عمودی / افقی بدون محلول

سایز صفحه:  63، 100، 160 میلیمتر

فشار کاری: 10 میلی بار الی 1000 میلی بار

جنس بدنه: استنلس استیل اتصال برنجی

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل:   KP Ch D4اتصال عمودی / افقی

سایز صفحه:  63، 100، 160 میلیمتر

فشار کاری: 10 میلی بار الی 1000 میلی بار

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل 

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: KP D211 F اتصال افقی تابلویی

سایز صفحه:  77 x 77، 96 x 96، 144x 144 میلیمتر

فشار کاری: 10 میلی بار الی 1000 میلی بار

جنس بدنه: پلاستیک و استیل مشکی، استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

نمایشگر های اختلاف فشار DP

 

مدل: MAG Diff D312 مگنتیک اتصال افقی بر روی خط

سایز صفحه:  80 ، 100 میلیمتر

فشار کاری: 0.4 بار الی  10 بار - استاتیک 100 بار

جنس بدنه: استنلس استیل به همراه ریمگ مشکی

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: RF 100 Diff D201 بوردن تیوپ اتصال بصورت موازی عمودی

سایز صفحه:  100 میلیمتر

فشار کاری: 0.6  بار الی  60 بار

جنس بدنه: استنلس استیل و استیل مشکی

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: KP Dif D4 کپسول اتصال بصورت موازی عمودی

سایز صفحه:  63، 100، 160 میلیمتر

فشار کاری: 0 میلی بار الی  400 میلی بار - استاتیک 400 میلی بار

جنس بدنه: استنلس استیل  اتصال  برنجی و یا استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: MF 100 Dif D4 دیافراگمی اتصال بصورت موازی عمودی

سایز صفحه:  100 میلیمتر

فشار کاری: 0 میلی بار الی  6 بار - استاتیک 25 بار

جنس بدنه: استنلس استیل  اتصال  برنجی و یا استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: PF Dif H D402 دیافراگمی  برای فشار استاتیک بسیار بالا

سایز صفحه:  100، 160 میلیمتر

فشار کاری: 0.4 بار الی 25 بار - استاتیک 40 و 100 بار

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: MFW Ch Dif D402 دیافراگمی FPM (Viton)

سایز صفحه:  100، 160 میلیمتر

فشار کاری: 0.4 بار الی 25 بار - استاتیک 25 بار

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

مدل: 732.51  از نوع دیافراگمی Duratherm

سایز صفحه:  100، 160 میلیمتر

فشار کاری: 0.4 بار الی 25 بار - استاتیک 25 بار

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: ویکا - آلمان

 

 

نمایشگر های دیجیتالی

 

مدل: DIM 20 با تغذیه 3.6 ولت - دقت سنجش 0.5%

سایز صفحه:  75 میلیمتر با قابلیت 330 درجه چرخش

فشار کاری: 0 بار الی 600 بار + فشار خلا

جنس بدنه: پلاستیک از نوع PA6  جنس اتصال استنلس استیل

سازنده: آفریسو - آلمان

 

 

Copyright © Automation Engineering Co. Ltd 2012. All rights reserved.

مدل: 111.10  اتصال عمودی  بدون محلول

سایز صفحه: 40، 50، 63، 80، 100، 160  میلیمتر

فشار کاری: 0 بار الی 400 بار + فشار خلا

جنس بدنه: پلاستیک و یا استیل مشکی

سازنده: ویکا -  آلمان

 

 

نمایشگر های فشار  جهت مصارف HVAC             

صفحه اصلی

در باره ما

تامین کنندگان کالا

فهرست محصولات

گواهینامه ها

دانلود

تماس با ما

مدل: D1005PS با تغذیه 3.6  ولت - دقت سنجش 0.5%

سایز صفحه:  60 میلیمتر

فشار کاری: 0 الی 1400 بار + فشار خلا

جنس بدنه: پلاستیک مشکی اتصال استنلس استیل

سازنده: اشکرافت - امریکا

 

 

Text Box: اطلاعات فنی
Text Box: اطلاعات فنی