رگولارهای فشار

Copyright © Automation Engineering Co. Ltd 2012. All rights reserved.

مدل: KPR Series General purpose

فشار ورودی:  100 الی 6000 پی اس آی

فشار خروجی: 10 الی 500 پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل - برنج

سازنده: سواژ لاک - امریکا

رگولاتورهای فشار مصارف عمومی

صفحه اصلی

در باره ما

تامین کنندگان کالا

فهرست محصولات

گواهینامه ها

دانلود

تماس با ما

مدل: KCY Series Two stage

فشار ورودی:  3000 الی 6000 پی اس آی

فشار خروجی: 10 الی 500 پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل - برنج

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KLF Series High Sensitive diaphragm

فشار ورودی:  15 الی 3600  پی اس آی

فشار خروجی: 2 الی 250  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KHF Series High flow

فشار ورودی:  100 الی 3600  پی اس آی

فشار خروجی: 10 الی 250  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KCP Series Compact piston

فشار ورودی:  100 الی 3600  پی اس آی

فشار خروجی: 10 الی 1500  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KPP Series Medium to High Pressure

فشار ورودی:  100 الی 3600  پی اس آی

فشار خروجی: 10 الی 1500  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KPF Series High Flow Piston

فشار ورودی:  0 الی 6000  پی اس آی

فشار خروجی: 1000 الی 4000  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KHP Series High Pressure

فشار ورودی:  0 الی 000 10  پی اس آی

فشار خروجی: 0 الی 000 10  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KHR Series High Pressure Hydraulic

فشار ورودی:  0 الی 000 10  پی اس آی

فشار خروجی: 0 الی 000 10  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KBP Series General purpose

فشار ورودی:  0 الی 500  پی اس آی

فشار خروجی: 0 الی 500  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل  - برنج

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KFB Series High flow - High sensitivity

فشار ورودی:  0 الی 250  پی اس آی

فشار خروجی: 0 الی 250  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل 

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KCB Series Compact piston

فشار ورودی:  0 الی 375  پی اس آی

فشار خروجی: 0 الی 375  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل 

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KPB Series Medium to high pressure

فشار ورودی:  0 الی 4000  پی اس آی

فشار خروجی: 0 الی 4000  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل 

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KHB Series High pressure piston

فشار ورودی:  0 الی 4000  پی اس آی

فشار خروجی: 0 الی 4000  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل 

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KCM Series Gas cylinder changeover

فشار قابل تبدیل:  100 الی 500  پی اس آی

فشار خروجی: 100 الی 500  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل 

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KSV Series steam heated

فشار ورودی:  100 الی 3600  پی اس آی

فشار خروجی: 0 الی 500  پی اس آی

جنس بدنه:  استنلس استیل 

سازنده: سواژ لاک - امریکا

مدل: KEV Series Electrically heated

فشار ورودی:  100 الی 3600  پی اس آی

فشار خروجی: 10 الی 500  پی اس آی دیافراگم - 1000 الی 3600 پی اس آی پیستون

جنس بدنه:  استنلس استیل 

سازنده: سواژ لاک - امریکا

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمائید.

 

 کلیه رگلاتورهای شرکت فیشر امریکا  با شرایط خاص تنها برای شرکتهای نفت ، گاز و پتروشیمی و صنایع مشابه قابل تامین می باشد.

رگولاتورهای فشار مصارف صنعتی