نمایشگرهای دما

در حال حاظر تعدادی بصورت عمده قابل مذاکره و فروش یکجا می باشد

Copyright © Automation Engineering Co. Ltd 2012. All rights reserved.

مدل: A46.30  المنت از نوع بیمتال - اتصال فقط افقی

سایز صفحه: 50، 63، 80، 100 میلیمتر

دمای کاری: 0 الی 120 درجه سانتی گراد

جنس بدنه: پلاستیک اتصال برنجی

سازنده: ویکا -  آلمان

نمایشگر های دما جهت مصارف HVAC

صفحه اصلی

در باره ما

تامین کنندگان کالا

فهرست محصولات

گواهینامه ها

دانلود

تماس با ما

مدل: A52  المنت از نوع بیمتال - اتصال فقط افقی

سایز صفحه: 63، 80، 100، 160 میلیمتر

دمای کاری:  20- الی 500 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: R52  المنت از نوع بیمتال - اتصال فقط عمودی

سایز صفحه: 100، 160 میلیمتر

دمای کاری:  20- الی 500 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: TM D211 نمایشگر دما و فشار

سایز صفحه: 63، 80 میلیمتر

رنج کاری: 0 الی 120 درجه سانتی گراد + 0 الی 4 بار

جنس بدنه: پلاستیک / استیل مشکی

سازنده: آفریسو - آلمان

در حال حاظر تعدادی بصورت عمده قابل مذاکره و فروش یکجا می باشد

مدل: A50  المنت از نوع بیمتال - اتصال فقط افقی

سایز صفحه: 63، 80، 100 میلیمتر

دمای کاری: 0 الی 200 درجه سانتی گراد

جنس بدنه: استنلس استیل - اتصال برنجی

سازنده: ویکا -  آلمان

نمایشگر های دما جهت مصارف صنعتی

مدل: BiTh Ch D4  المنت از نوع بیمتال

سایز صفحه: 100، 160 میلیمتر از نوع بایونت

دمای کاری:  20- الی 600 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل: S55 المنت از نوع بیمتال - صفحه و المنت قابل چرخش

سایز صفحه: 100، 160 میلیمتر از نوع بایونت

دمای کاری:  20- الی 600 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: BiTh Ch D402 المنت از نوع بیمتال - صفحه و المنت قابل چرخش

سایز صفحه: 100، 160 میلیمتر از نوع بایونت

دمای کاری:  20- الی 600 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل: FTh Ch D472 المنت از نوع گازی به همراه دنباله

سایز صفحه: 100، 160 میلیمتر از نوع بایونت

دمای کاری:  200- الی 700 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل: F73 المنت از نوع گازی به همراه دنباله

سایز صفحه: 100، 160 میلیمتر از نوع بایونت

دمای کاری:  200- الی 700 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: ویکا -  آلمان

نمایشگر های دما المنت گازی

مدل: FTh Ch D4  المنت از نوع گازی

سایز صفحه: 100، 160 میلیمتر از نوع بایونت

دمای کاری:  200- الی 700 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل: FTh Ch D482 المنت از نوع گازی - صفحه و المنت قابل چرخش

سایز صفحه: 100، 160 میلیمتر از نوع بایونت

دمای کاری:  200- الی 700 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل: GW32 المنت از نوع الکلی - اتصال عمودی و افقی

سایز صفحه: 110x30 - 150x36 - 200x36 میلیمتر

دمای کاری:  30- الی 200 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: برنج

سازنده: ویکا -  آلمان

نمایشگر های دما المنت الکل / جیوه

مدل: VMTH المنت از نوع الکلی - اتصال عمودی و افقی

سایز صفحه: 110x30 - 150x36 - 200x36 میلیمتر

دمای کاری:  30- الی 200 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: برنج

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل: THK به همراه دنباله از 500 الی 2000 میلیمتر

سایز صفحه: 40 میلیمتر

دمای کاری:  20- الی 120 درجه سانتی گراد

جنس بدنه و اتصال: پلاستیک مشکی - اتصال برنجی

سازنده: آفریسو - آلمان

نمایشگر های دما به همراه دنباله

مدل: THMK به همراه دنباله از 500 الی 2000 میلیمتر

سایز صفحه: 40 میلیمتر

دمای کاری:  0 الی 120 درجه سانتی گراد + 0  الی 4 بار

جنس بدنه و اتصال: پلاستیک مشکی - اتصال برنجی

سازنده: آفریسو - آلمان