سوئیچ های دما

Copyright © Automation Engineering Co. Ltd 2012. All rights reserved.

سوئیچ دما - الکترونیکی

صفحه اصلی

در باره ما

تامین کنندگان کالا

فهرست محصولات

گواهینامه ها

دانلود

تماس با ما

مدل: TFS35 

سوئیچ: 2 عدد NO/NC

دمای کاری:  60 الی 200 درجه سانتی گراد  (IP 65)

جنس بدنه: استنلس استیل - برنج

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: TSD-30  به همراه نمایشگر LED

خروجی: 4 ...20 میلی آمپر 2 سوئیچ NO/NC

دمای کاری:  20- الی 120 درجه سانتی گراد  (IP 67)

جنس بدنه: استنلس استیل

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: TXA با امکان دنباله استنلس استیل

سوئیچ: 1 عدد SPDT / DPDT

دمای کاری:  15- الی 250 درجه سانتی گراد  (IP 66)

جنس بدنه: استنلس استیل 

سازنده: سلا -  ایتالیا

مدل: TCA

سوئیچ: 1 عدد SPDT / DPDT

دمای کاری:  30- الی 250 درجه سانتی گراد  (IP 65)

جنس بدنه: استنلس استیل  یا آلومینیوم - دنباله استنلس استیل

سازنده: سلا -  ایتالیا

مدل: TAG جهت مصارف با دمای بالا

سوئیچ: 2 عدد SPDT

دمای کاری:  30- الی 600 درجه سانتی گراد  (IP 65)

جنس بدنه: آلومینیوم - دنباله استنلس استیل

سازنده: سلا -  ایتالیا

مدل: Series 120 جهت مصارف با دمای پائین

سوئیچ: 2 عدد SPDT/ DPDT

دمای کاری:  50- الی 70 درجه سانتی گراد  (IP 66)

جنس بدنه: آلومینیوم - دنباله استنلس استیل

سازنده: یونایتد الکتریک -  امریکا

مدل: Series 100 جهت  سوئیچ دائم و قطع مدار به همراه صفحه نمایشگر

خروجی: 4 ... 20 میلی آمپر به همراه سوئیچ قابل تنظیم

دمای کاری:  40- الی 85 درجه سانتی گراد  (IP 66)

جنس بدنه: آلومینیوم - دنباله استنلس استیل

سازنده: یونایتد الکتریک -  امریکا

سوئیچ دما - الکترومکانیکی

مدل: SC15  کمبیستات 

سایز صفحه: 63، 80، 100 میلیمتر

دمای کاری:  100- الی 400 درجه سانتی گراد  (IP 53)

جنس بدنه: پلاستیک مشکی - اتصال برنجی

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: 55  به همراه سوئیچ

سایز صفحه: 100، 160 میلیمتر

دمای کاری:  70- الی 600 درجه سانتی گراد  (IP 65)

جنس بدنه و اتصال: استنلس استیل

سازنده: ویکا -  آلمان