ترانسمیترهای دما

ترانسمیترهای دما

صفحه اصلی

در باره ما

تامین کنندگان کالا

فهرست محصولات

گواهینامه ها

دانلود

تماس با ما

مدل: T-12  دیجیتال

خروجی:  4...20 میلی آمپر  —2 سیمه

دمای کاری:  0 الی 150 درجه سانتی گراد

ترموکوپل: 1xPT 100

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: T-19  آنالوگ

خروجی:  4...20 میلی آمپر  —2 سیمه

دمای کاری:  50- الی 200 درجه سانتی گراد (قابل تنظیم)

ترموکوپل: 1xPT 100

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: T-24  آنالوگ

خروجی:  4...20 میلی آمپر  —2 سیمه

دمای کاری:  قابل تنظیم توسط نرم افزار

ترموکوپل: 1xPT 100

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: T-32 دیجیتال

خروجی:  4...20 میلی آمپر  —2 سیمه - با قابلیت هارت

دمای کاری:  قابل تنظیم توسط نرم افزار

ترموکوپل: 1xPT 100

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: T-42 دیجیتال

خروجی:  4...20 میلی آمپر  —2 سیمه - با قابلیت هارت

دمای کاری:  قابل تنظیم توسط نرم افزار

ترموکوپل: 1xPT 100

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: 248  - با نمایشگر

خروجی:  4...20 میلی آمپر  —2 سیمه - با قابلیت هارت

دمای کاری:  قابل تنظیم توسط نرم افزار

ترموکوپل: 1xPT 100

سازنده: امرسون - امریکا

مدل: 644  - با نمایشگر

خروجی:  4...20 میلی آمپر  —2 سیمه - با قابلیت هارت

دمای کاری:  قابل تنظیم توسط نرم افزار

ترموکوپل: 1xPT 100

سازنده: امرسون - امریکا

ترموکوپل

مدل: TCD20

خروجی:  4...20 میلی آمپر  —2 سیمه

تایپ و مدل سنسور: 1x Type K OR 1x Type J

جنس بدنه: آلومینویم EEX-D

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: Pt Rh-Pt 18

تایپ و مدل سنسور: 1x Type K OR 1x Type J

دنباله: سرامیک

جنس بدنه: آلومینویم

سازنده: یومو -  آلمان

مدل:   WTH 20/21/22  مخصوص محیط های پر گردو غبار

خروجی:  4...20 میلی آمپر   —2 سیمه

تایپ و مدل سنسور: 1 x PT 100, 2,3,4 wire

جنس سنسور: استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

Copyright © Automation Engineering Co. Ltd 2012. All rights reserved.

مدل:   WTH 23/24/25

خروجی:  4...20 میلی آمپر - 2 /3 سیمه

تایپ و مدل سنسور: 1x Type K OR 1x Type J

جنس بدنه: آلومینویم + جنس اتصال استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان

مدل:   WTH 26/27/28  جهت مصارف صنعتی / بهداشتی

خروجی:  4...20 میلی آمپر   —2 سیمه

تایپ و مدل سنسور: 1 x Pt 100

جنس بدنه: آلومینویم + جنس اتصال استنلس استیل

سازنده: آفریسو -  آلمان