تجهیزات کالیبراسیون

Copyright © Automation Engineering Co. Ltd 2012. All rights reserved.

مدل:  CPP 30

موارد مصرف: هوا

فشار کاری: 250- میلی بار الی 35 بار

فشار استاتیک: قابل تنظیم

سازنده: ویکا -  آلمان

تجهیزات کالیبراسیون فشار

صفحه اصلی

در باره ما

تامین کنندگان کالا

فهرست محصولات

گواهینامه ها

دانلود

تماس با ما

مدل: CPP 700-H

موارد مصرف: هوا، روغن هیدرولیک، آب

فشار کاری: 0 بار الی 700 بار + 1000 بار مدل CPP1000-H

ظرفیت محلول: 200 cm³

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: CPP1000-X

موارد مصرف: روغن هیدرولیک، آب

فشار کاری: 0 بار الی 1000 بار

ظرفیت محلول: 250 cm³

سازنده: ویکا -  آلمان

 

 

مدل: CPB5000HP

موارد مصرف:

فشار کاری: 0 بار الی 5000 بار

ظرفیت محلول: 250 cm³

سازنده: ویکا -  آلمان

مدل: TP Multi  در انواع مدل

ولتاژ تغذیه: 230 ولت

دمای کاری: 35- الی 650 درجه سانتی گراد

دقت:  کلاس 0.1

سازنده: سیکا -  آلمان

مدل:  TP 17000  در انواع مدل

ولتاژ تغذیه: 230 ولت

دماری کاری:  35- الی 650 درجه سانتی گراد

دقت سنجش: کلاس 0.1

سازنده: سیکا -  آلمان

تجهیزات کالیبراسیون دما